MA software s.r.o.

Snadné zpracování pošty

I každodenní práce s poštovními a listovními zásilkami může být jednoduchá a efektivní! Snadná a rychlá evidence došlé a odeslané pošty, pomocník s jakoukoliv zásilkou.

více info

Komplexní řešení

I velké objemy zásilek lze zpracovávat rychle a efektivně.

více info
Posílám poštovní zásilky
Posílám balíkové zásilky
Zpracovávám složenky
Hromadné podání
Komplexní řešení

Evidence odchozí pošty

Modul Odchozí pošta programu Poštmistr slouží k evidenci odesílané pošty spolu s dalšími mnoha funkcemi, jako jsou tisky poštovních formulářů, exporty datových souborů a elektronických podacích archů, importy do zásilek z různých IS a datových souborů atd.

Odchozí pošta

Zásilky do odchozí pošty lze zadávat ručně (program obsahuje i adresář – opakující se adresy vybíráte z adresáře) nebo je možnost informace o zásilkách (např. adresa, cena, dobírka, variabilní symbol apod.) importovat z jiných IS nebo různých typů souborů (např. *.txt,*.xls,*.dbf a další) Při zadání všech potřebných parametrů zásilky (především hmotnost, typ zásilky, požadované doplňkové služby apod.) program vypočítá výši poštovného.

Funkce v modulu odchozí pošta

Kontrola zásilek – zkontroluje správnost zadaných údajů, upozorní na jejich nesprávné zadání.

Export do datového souboru – je možno exportovat údaje o zásilkách do datového souboru, který přijímá Česká pošta od smluvních podavatelů. Z programu je možno exportovat jak starý formát (Ixyyyppp.zz1) tak nový (Kxyyyppp.zz1).

Elektronický podací arch (ePA) – jedná se o poštou předepsaný formát *.csv souboru, který lze vyexportovat z programu Poštmistr – slouží k elektronickému podeji doporučených zásilek na České poště.

Tisk – tato funkce slouží k tisku veškerých poštovních formulářů – jejich popis najdete v samostatném oddíle Tisk.

Tisk výkazu - výkaz slouží v případě potřeby pro podavatele – obsahuje údaje o podaných zásilkách.

Evidenční a dekádní lístky – v případě, že používáte bezhotovostní úhradu poštovného („Placeno převodem“), můžete ze zadaných zásilek načíst údaje do evidenčních lístků, případně neevidované zásilky (např. obyčejná psaní) doplnit ručně – automaticky pak také ze zadaných evidenčních lístků můžete vytisknout Dekádní výkaz.

Emailová notifikace adresátů – v případě, že adresa Adesáta obsahuje položku email, lze mu poslat email s upozorněním, že mu byla odeslána zásilka – můžete si nadefinovat vlastní text zprávy, informace o zásilce se vloží z programu. Jestliže využíváte službu České pošty - zasílání souborů o pohybu zásilek – můžete tyto do programu importovat a zároveň se změnou stavu zásilky (např. na „Uložená“) můžete o tomto opět adresáta informovat emailem.

Import – import zásilek lze provádět z textových souborů, souborů xml. Nadstavbovým importem je import z IS Money S3, S4 nebo S5.

Import hmotnosti – doplňková funkce - import z textového souboru , který obsahuje pouze údaje podací číslo zásilky a hmotnost.

Export – z programu můžete údaje o odeslaných zásilkách vyexportovat do textového souboru nebo xml souboru (můžete si zvolit, které sloupce chcete exportovat). Tento export je doplňková funkce, neslouží pro Českou poštu, pouze pro podavatele.

Uzávěrky – tato funkce umožňuje uzavřít podej např. některé dávky zásilek, dále je zde možnost editace již uzavřených zásilek.

Datové soubory ČP – funkce umožňující import souborů, které zasílá Česká pošta – soubory o pohybu zásilek, soubory vplacených dobírek(A), soubory bezdokladových dobírek(E) – dle nastavení barev se pak zobrazují různé stavy zásilek, a také uhrazené/neuhrazené dobírky.

K zásilkám existují ještě další doplňkové funkce – např. Rozdělení zásilky (zadání jedné adresy, kterou rozdělíte na požadovaný počet balíků), Sledování zásilky na webu ČP – Track&Trace, přidělování ednacích čísel apod

Odchozí pošta

Program lze pro odbavování pošty propojit s dalšími přídavnými zařízeními, jako jsou váhy nebo výplatní stroje.

Kontaktní informace

MA software s.r.o.

Nopova 3639/38
61500 Brno
IČ: 07424001

Podpora

Naše call centrum je Vám k dispozici
v pracovní dny od 8 do 16hod.

Tel.:
+420 775 475 765
E-mail:
postmistr@masoftware.cz

Partneři

Evrofin

Cígler software